Inschrijven

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten woonachtig in de wijk Presikhaaf.

Voor de ziektekostenverzekering is het noodzakelijk dat u zich inschrijft bij één van onderstaande huisartsen-praktijkhouders:

  • Dhr. Bulbul
  • Mevr. M.L. Bassa
  • Mevr. F.A. Ali 

Voor ieder gezinslid moet een eigen inschrijfformulier ingevuld en ondertekend worden. 

Inschrijfformulier en anamneselijst huisartsenpraktijk Presikhaaf.doc

Toestemmingsformulier uitwisselen medische gegevens.docx

Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Brengt u bij het inleveren van de inschrijfformulieren van iedereen een geldig legitimatiebewijs mee.

Voor meer informatie:
Ikgeeftoestemming.nl