Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Presikhaaf is sinds september 2008 gevestigd op de huidige locatie Volkerakstraat 183, 6826 GV Arnhem.

In september 2008 zijn de solopraktijken van Dhr. H.J.C. Dellemann en Dhr. K. Bülbül naar de huidige locatie verplaatst.

Januari 2017 is de praktijk van Dhr. Dellemann overgenomen door Mevr. Bassa en Mevr. Ali, vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

De praktijk bestaat nu uit de praktijkhouders Dhr. K. Bülbül, Mevr. M.L. Bassa en Mevr. F.A.Ali.

Geaccrediteerde praktijk

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft  een keurmerk ontwikkeld.

Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeterplan voor de praktijk.

Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen.

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. De accrediteur bezoekt de praktijk om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeterplan zijn verwerkt.

NHP Radboud UMC

Deze huisartsenpraktijk maakt deel uit van het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken.

Een NHP verzorgt onderwijs en stages voor medische studenten en huisartsen in opleiding, doet regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek en werkt voortdurend aan verdere verbetering van de kwaliteit van zorg in de praktijk.

Dit gebeurt alles in nauwe samenwerkingsrelatie met het UMC St. Radboud.