Financiële zaken

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico. Dat betekent dat de eerste kosten die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten.

 • Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben ook géén eigen risico.
 • Je eigen risico wordt onder meer aangesproken voor ziekenhuiszorg.
 • Naast het verplichte eigen risico, bestaat er ook vrijwillig eigen risico. Daarmee kun je korting krijgen op je premie.

Naast het eigen risico kun je ook te maken krijgen met eigen bijdragen. Dit betekent dat je een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten zelf moet bijbetalen. Bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, kraamzorg, hoortoestellen, orthopedische schoenen of een kunstgebit. Je eigen risico wordt niet verrekend met de kosten die je zelf moet bijbetalen. 

Uitzonderingen op het verplicht eigen risico

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijg je géén rekening van de zorgverzekeraar:

 • zorg door de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • bruikleenartikelen
 • de griepprik voor risicogroepen
 • bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt
 • (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
 • wijkverpleging

Let op bij spoedeisende hulp, want voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis. Zorg die de huisarts voorschrijft (zoals medicijnen) of aanvraagt (zoals een bloedonderzoek), wordt wél verrekend met je eigen risico.

Kosten huisarts in basisverzekering

Al je bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Het eigen risico geldt niet voor de medische handelingen die de huisarts verricht. 

Let er wel op dat als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, zoals röntgen- en laboratoriumbezoek, je eigen risico daarvoor wel wordt aangesproken. Ook als je medicijnen voorgeschreven krijgt door de huisarts, wordt dat meestal verrekend met je eigen risico.

Zaken die niet onder de basisverzekering vallen maar wel in de huisartsenpraktijk wordt aangeboden:

 • Keuringen voor rijbewijs
 • CRP meting

Kosten huisarts overzicht verzekeraar

Alle huisartsen in de regio Arnhem hebben zich georganiseerd in één organisatie: Onze Huisartsen. Deze organisatie is van, voor en door de huisartsen.

Namens de huisartsen in de regio Arnhem maakt Onze Huisartsen afspraken met de zorgverzekeraar. Ook zorgt Onze Huisartsen ervoor dat afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld het ziekenhuis en de thuiszorgorganisaties. Afgesproken wordt dat alle zorgverleners in de regio zoveel mogelijk op dezelfde manier samenwerken.

Onze Huisartsen bestaat uit een aantal organisaties:

 1. Huisartsendienst Arnhem
 2. Ketenzorg Arnhem
 3. KEI (Kwaliteit en Innovatie)
 4. GGZorg Arnhem

Deze vier organisaties doen verschillende dingen.

1. Huisartsendienst Arnhem

De Huisartsendienst is de spoedpost waar u in avond- nacht en weekend terecht kunt voor spoedzorg. Als u op de spoedpost een huisarts of assistente spreekt, dan is die zorg gratis. Indien er medicatie wordt voorgeschreven en/of een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is, dan vallen deze kosten onder het eigen risico. Als u nog nooit kosten hebt gemaakt voor uw gezondheid dan hebt u een eigen risico. Kosten van onderzoeken tot dit bedrag worden bij u in rekening gebracht. Dit zal door uw zorgverzekeraar gedaan worden. Kosten die na het bereiken van de eigen risico gemaakt worden, worden wel vergoed door de verzekeraar.

2. Ketenzorg Arnhem

Ketenzorg Arnhem maakt voor de ziekten Diabetes, COPD, Astma, Hart- en vaatziekten zorgprogramma’s. In deze zorgprogramma’s staat beschreven welke zorgverlener welke zorg levert. Ketenzorg Arnhem maakt afspraken met de huisarts, de diëtist, de podotherapeut en de pedicure over de zorg die zij kunnen leveren voor het zorgprogramma. Ketenzorg Arnhem spreekt ook af hoeveel geld ze hiervoor krijgen.

Als u één van deze ziekten hebt, zal de huisarts aan u vragen of u wilt deelnemen aan het zorgprogramma. Als u wilt mee doen, dan kan Ketenzorg Arnhem hier ieder kwartaal een bedrag voor declareren bij de zorgverzekeraar. U ziet dit terug op uw overzicht van de zorgverzekeraar. Er staat dan de naam “Ketenzorg Arnhem” en het bedrag dat de zorgverzekeraar betaalt aan Ketenzorg Arnhem. Ketenzorg Arnhem betaalt daarna aan de verschillende zorgverleners. Bij de ene patiënt is dit alleen de huisarts, maar bij een andere patiënt kan dat ook één van de andere zorgverleners (bv. de pedicure) zijn.

Ketenzorg Arnhem werkt ook samen met verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, Ziekenhuis Rijnstate om de zorg voor onze ouderen goed te organiseren. Een aantal mensen bij Ketenzorg Arnhem werkt hieraan. Dit kost geld. De zorgverzekeraar betaalt dit geld aan Ketenzorg Arnhem. Alle zorgverzekeraars betalen voor hun verzekerden mee aan deze kosten. Om alle zorgverzekeraars voor hun verzekerden te laten betalen, is uitgerekend wat dit per verzekerde kost. Dit bedrag wordt ieder kwartaal (3 maanden) door de verzekeraar aan Ketenzorg Arnhem betaalt.  Per verzekeraar is het overzicht anders, maar misschien kunt u dit bedrag terug vinden op uw overzicht van de verzekeraar. Het bedrag kan zichtbaar zijn onder het kopje ‘kosten huisartsen’ of onder het kopje ‘Ketenzorg Arnhem’.

3. KEI (Kwaliteit en Innovatie)

KEI is de organisatie die nieuwe zorgprojecten bedenkt en uitprobeert. Met de zorgverzekeraar worden afspraken gemaakt over de kosten van deze nieuwe projecten. Ook deze kosten worden weer betaald door een bedrag per verzekerde. Per verzekeraar is het overzicht anders, maar misschien kunt u dit bedrag terug vinden op uw overzicht van de verzekeraar. Het bedrag kan zichtbaar zijn onder het kopje ‘kosten huisartsen’ of onder het ‘kopje KEI’.

4. GGZorg Arnhem

GGZorg Arnhem is de organisatie die voor de huisartsen de Geestelijke Gezondheidszorg in de praktijk regelt. De POH GGZ die bij de huisarts werkt is hier een voorbeeld van. Ook maakt GGZorg Arnhem afspraken met andere organisaties over de onderlinge samenwerking. Met de zorgverzekeraar worden afspraken gemaakt over de kosten van deze activiteiten. Ook deze kosten worden weer betaald door een bedrag per verzekerde. Per verzekeraar is het overzicht anders, maar misschien kunt u dit bedrag terug vinden op uw overzicht van de verzekeraar. Het bedrag kan zichtbaar zijn onder het kopje ‘kosten huisartsen’ of onder het kopje ‘GGZorg Arnhem’.

Kosten huisarts
Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de ‘Kosten Huisarts’ op het overzicht heeft staan met daarbij een bedrag vermeld. Dit bedrag bestaat dan onder andere uit de bedragen die hierboven genoemd zijn. Daarnaast bestaat dit bedrag uit een tarief dat de huisarts krijgt omdat u bij de huisarts ingeschreven staat. Soms heeft de huisarts nog andere afspraken met de zorgverzekeraars. Ook het geld dat de huisartsen voor die afspraken ontvangt, is onderdeel van het totale bedrag ‘Kosten huisarts’.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen over het kosten overzicht van uw verzekeraar, dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Zij kunnen dit toelichten.