Huisregels

Wij gaan respectvol met elkaar en onze patiënten om. Dat verlangen we ook van u.

Onze huisregels

  • Geen geweld! Daarmee bedoelen we ook iemand afschrikken, lastigvallen, bang maken, bedreigen of afpersen.
  • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
  • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
  • Gebruik van alcohol en drugs zijn in onze praktijk niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw worden geweigerd.
  • Gesprek-, beeldopnames of foto’s maken is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente).