Doktersassistente & praktijkondersteuner huisarts

De doktersassistenten verzorgen de eerste opvang van alle patiënten. Zij wijzen u de weg in onze praktijk, begeleiden u en doen zelfstandig spreekuurtaken.

Onze doktersassistenten zijn opgeleid voor het uitvragen van uw klachten en geven adviezen over verschillende aandoeningen. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met de huisartsen over hun contact met u.
Het is ook mogelijk om een e-consult aan te vragen, u krijgt dan antwoord via MijnGezondheid.net.

Ook voor uitslagen van onderzoeken, die door de huisarts zijn aangevraagd, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Dit is ook mogelijk via het e-consult van MijnGezondheid.net.

De doktersassistente houdt ook zelfstandig spreekuur

U kunt voor de volgende zaken een afspraak op het spreekuur bij de doktersassistente maken:

 • Behandeling van wratten
 • Bloeddruk meten
 • Bloedsuikergehalte meten
 • Hb (ijzergehalte in bloed) meten
 • Injecties geven
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkje maken in kader van bevolkingsonderzoek
 • Verwijderen van hechtingen
 • Wondverzorging
 • Teledermatologie
 • Doppler
 • 30-min en 24-uurs bloeddrukmeting
 • ECG
 • CRP meting

U kunt bij de assistente terecht voor onderstaande zaken:

 • Zwangerschapstesten (hier zijn kosten aan verbonden; ca: 13 euro)
 • Urine nakijken (graag ochtendurine vóór 10 uur inleveren aan de balie.

Triage
Wanneer u onze praktijk belt, krijgt u één van de doktersassistentes aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Dat heet triage.  

Uiteraard doen de doktersassistenten alles in samenspraak en overleg met uw huisarts. Triage zorgt er voor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de doktersassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

• De assistente overlegt direct met de huisarts indien er sprake is van een levensbedreigende situatie.
• De assistente maakt een afspraak voor een visite.
• De assistente maakt een afspraak voor het spreekuur bij de huisarts, de praktijkondersteuner of bij de doktersassistente.
• De assistente geeft u een advies. Dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts.
• De assistente zal uw vraag voorleggen aan de huisarts.

Mocht u meerdere dingen willen bespreken dan zal de assistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken. Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen.

Filmpje triage

Praktijkondersteuner huisarts somatiek

Ondersteunt en begeleidt u bij diabetes mellitus, COPD, astma, CVRM (hart- en vaatziekten) en ouderenzorg.

In onze praktijk zijn werkzaam:

 • Mevr. E. Hermsen: CVRM, COPD, astma en ouderenzorg.
  Zij is werkzaam voor huisarts Ali en Bassa.

 • Mevr N. Günes: Diabetes mellitus en CVRM.
  Zij is werkzaam voor huisarts Ali.                                                                                                                                                                                                                                              
 • Mevr. S. Hugen: Diabetes mellitus, CVRM, COPD, astma en ouderenzorg.                                    Zij is werkzaam voor huisarts Bassa en huisarts Bülbül.

Praktijkverpleegkundige huisarts

De PVH heeft brede vakinhoudelijke kennis en werkt vanuit een integrale benadering in de context van de huisartsenzorg. Naast de gedelegeerde medische zorg voor patiënten met diabetes mellitus, astma/COPD en hart- en vaatziekten kan de PVH ook ondersteuning bieden aan ouderen met psychische en sociale zorgvragen, aan patiënten met kanker en patiënten in de palliatieve en terminale fase.

In onze praktijk is werkzaam:

 • Mevr. K. Moerkens- Kocabas: werkzaam voor dr. Bülbül.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is een deskundige, die u (samen met de huisarts) begeleidt bij psychische en psychosociale klachten. Snel, toegankelijk en het valt in het basispakket van uw zorgverzekering. De POH GGZ en uw huisarts werken nauw samen. Uw huisarts kan u verwijzen.

Met welke problemen komen mensen bij de POH-GGZ?

 • Angsten en bezorgdheid
 • Somberheid
 • Depressie
 • Stress
 • Overspannen of burn-out
 • Rouwverwerking
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten
 • Verslavingsproblematiek
 • Relatieproblemen
 • Spanningen thuis
 • Identiteitsproblemen

Heeft u klachten van bovenstaande aard? Maak een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de POH-GGZ u kan helpen.

In onze praktijk zijn werkzaam als POH-GGZ:

 • Mevr. E. Öztas.
  Zij is werkzaam voor huisarts Bülbül

 • Dhr. M. Ferrier.
  Hij is werkzaam voor huisarts Ali en Bassa

 • Dhr. J.H. Dellemann.
  Hij is werkzaam voor huisarts Ali en Bassa