Praktijk Organistatie

Informatie rondom de corona vaccinatie oproepen

Wordt u jaarlijks opgeroepen voor de griepprik dan kunt u in de maand mei uw oproep voor de covidvaccinatie verwachten, u wordt gevaccineerd door de GGD.

Bent u geboren in het jaar 1959 - 1960  dan kunt u in de maand mei uw oproep voor de covidvaccinatie verwachten, u wordt gevaccineerd door de huisarts.
Huisartsenpraktijk Presikhaaf vaccineert in sporthal Kermisland (Kermisland 2). In de brief staat hoe u een afspraak maakt.

Let op! Bent u geboren in 1961 dan ontvangt u een dubbele uitnodiging van de GGD en van de huisartsenpraktijk. U kunt onze uitnodiging als niet verzonden beschouwen en contact opnemen met de GGD voor het maken van een afspraak.

Op veilige afstand en toch dichtbij

Er wordt ons regelmatig gevraagd wanneer de praktijk weer ‘normaal’ open gaat. Wij zouden dit graag willen maar het kan helaas nog niet. Zolang er nog coronamaatregelen zijn zullen we hier in de praktijk rekening mee moeten houden. We willen voorkomen dat de praktijk een haard van corona wordt.

De gezondheid en veiligheid van u als patiënt en van onze medewerkers staan immers voorop. We hebben onze praktijkvoering goed kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.
Hierover willen wij u graag informeren.
We zorgen ervoor dat er niet te veel mensen tegelijk bij elkaar aanwezig zijn.
Contacten tussen patiënten en medewerkers op de praktijk beperken wij. Indien uw klacht niet vereist om echt zelf aanwezig te zijn, dan overlegt de doktersassistente met u over de mogelijkheden.

Huisregels

Mensen zonder luchtwegklachten:
- Bezoek de praktijk alleen wanneer u een afspraak heeft.
- Draag uw eigen mondmasker
- Kom alleen, indien noodzakelijk maximaal 1 begeleider.
- Kom niet te vroeg voor de afspraak het gebouw in.
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
- Meldt u aan de balie.
- Volg de instructies van de doktersassistente op.
- Volg de landelijke adviezen van het RIVM.

Zorg op maat 

We willen er voor u zijn als u vragen heeft over uw gezondheid. Als het niet nodig is dat u naar de praktijk komt zullen we u op afstand helpen. Dit kan op verschillende manieren.

Telefonisch: U kunt uw vraag aan de doktersassistente stellen. Zij bespreekt met u of overleg of telefonisch consult met de huisarts nodig is.
Beeldbellen: U kunt een aanvraag voor beeldbellen doen via de doktersassistente.
Mijngezondheid.net en de MedGemak app: U kunt digitaal uw vraag stellen. Tevens kunt u foto's en bijlagen doorsturen.

Mensen met luchtwegklachten zullen op een speciaal spreekuur gezien worden. De doktersassistente geeft u hierover instructies. We hebben hier inmiddels veel ervaring mee opgedaan. We zien dit als een nieuwe mogelijkheid van veilige zorg. Natuurlijk blijft een afspraak op de praktijk mogelijk. Bel ons of stuur een bericht via Mijngezondheid.net en we bekijken wat nodig en mogelijk is.

Het gebruik van mondkapjes

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimtes, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Lees hier waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje draagt en wat goede mondkapjes zijn.

Informatie van de Rijksoverheid

Uitzondering? Kaartje als extra ondersteuning

Het kan handig zijn om een extra bewijsmiddel bij je te hebben. Hiervoor heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties een kaartje gemaakt. Daarop staat dat je onder de uitzondering van de mondkapjes-plicht valt. Dit kaartje kan je als eerste laten zien aan een handhaver of controleur.

Uw huisarts kan geen verklaring voor u maken.

Klik hier voor meer informatie