Presikhaaf Samen Gezond

De afgelopen jaren is de patiëntenzorg onpersoonlijker geworden en de werkdruk toegenomen. Onze huisartsenpraktijk heeft onderzocht hoe zij, daar waar nodig, meer tijd kan maken voor de patiënt en de werkdruk beter kan reguleren.

Hieruit is de beslissing genomen anders te gaan werken. Wij noemen dit project Presikhaaf Samen Gezond. In samenwerking met zorgverzekeraar Menzis en Onze Huisartsen zijn wij in de gelegenheid samen met u de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

Wij vinden het belangrijk dat de patiënten van Huisartsenpraktijk Presikhaaf eigen regie hebben, verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en tevens veerkracht hebben om zich aan te passen aan de lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale uitdagingen in het leven. Dit komt de kwaliteit van leven ten goede en de gezondheid blijft langer optimaal.

Dit betekent dat wij samen met u naar oplossingen zoeken en ook intensief zullen samenwerken met o.a. Apotheek Presikhaaf, Fysiotherapeutisch instituut en het sociaal wijkteam van Presikhaaf.

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de veranderingen die u kunt gaan merken. De doktersassistenten zullen meerdere vragen stellen om u op het juiste spreekuur te kunnen plaatsen in de juiste tijdseenheid. Zij zijn hiervoor opgeleid en in staat de noodzaak te bepalen.

Doordat de klacht goed is uitgevraagd, krijgen huisartsen en praktijkondersteuners de juiste tijd voor u. De huisarts kan dan, waar nodig, samen met u naar oplossingen zoeken. De huisarts kan gebruik maken van het 4D model om samen met u te zoeken naar de oorzaak van uw klacht en te kijken naar de juiste aanpak.