Inzage Medische gegevens in Corona-periode

Juist in deze corona-periode is het van groot belang dat de huisartsendienst uw medische gegevens kan inzien. We kunnen u dan beter adviseren en behandelen.

Uw medische gegevens bij contact met de huisartsenpost

Op de huisartsenpost worden patiënten meestal niet door hun eigen huisarts gezien. De huisarts of triagist wil een zo compleet mogelijk beeld vormen van uw medische voorgeschiedenis als u contact opneemt met huisartsenpost. Daarvoor is inzage in de medische gegevens die bij de eigen huisarts en apotheek bekend zijn, van groot belang. Bent u bekend met bijvoorbeeld hartklachten, heeft u afspraken gemaakt met uw eigen huisarts over ziekenhuisopname of bent u allergisch voor sommige medicatie? Wij kunnen u beter behandelen en/of adviseren als de huisartsenpost uw gegevens kan inzien.

Toestemming voor inzage

De techniek die het mogelijk maakt om uw gegevens in te zien staat bekend als het Landelijk SchakelPunt (LSP). Een groot deel van de huisartsenpraktijken van Onze Huisartsen zijn aangesloten bij het LSP. Hebt u eerder al toestemming gegeven voor inzage (de zogenaamde ‘Opt-in’) dan zijn uw gegevens in te zien op de huisartsenpost.

Als de huisartsenpraktijk waar u bent ingeschreven niet is aangesloten op het LSP, kan de arts of triagist op de huisartsenpost uw gegevens niet inzien. Als u het belangrijk vindt dat uw gegevens in te zien zijn door de huisartsenpost bespreek dat dan met uw huisarts én uw apotheek.

Tijdelijk maatregel in verband met Corona

Op dit moment heeft bijna 8 miljoen van de Nederlanders toestemming gegeven voor het raadplegen van de gegevens, een beperkt deel van de Nederlanders heeft expliciet gekozen om geen toestemming te geven. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt. Voor deze laatste groep heeft het ministerie van VWS een tijdelijke maatregel ingesteld zodat alle huisartsenposten in Nederland, indien nodig, ook inzicht hebben in de gegevens van deze groep patiënten.

Gedurende deze tijdelijke maatregel zal bij elk contact dat u heeft met de huisartsenpost, aan u gevraagd worden of u toestemming verleent voor inzage in uw gegevens. Dit wordt óók gevraagd als u eerder al toestemming hebt gegeven aan uw huisarts of apotheek.

Toestemming regelen

Natuurlijk is het nog beter om definitief uw toestemming te regelen. Zowel een 'JA' als een 'NEE' kunt u op drie manieren doorgeven:

Meer weten

Wilt u meer weten over de tijdelijke maatregel kijk dan op: Inzage op de HAP.
Wilt u meer weten over het LSP kijk dan op: Het LSP.